مطالعات طراحی خانه کودک با رویکرد بازی و خلاقیت

25,000 تومان می‌توانید توسط تمام کارت‌های بانکی عضو شتاب خرید خود را انجام داده و بلافاصله بعد از خرید فایل را دریافت نمایید. خرید و دانلود فایل سوال از فروشنده راهنمای دریافت
  • اطلاعات و مشخصات فایل
مطالعات طراحی خانه کودک با رویکرد بازی و خلاقیت

شرح فایل

توضیحات:
فایل ورد مطالعات طراحی خانه کودک با رویکرد بازی و خلاقیت ، در حجم 187 صفحه آماده پرینت برای دانشجویان رشته معماری.

بخشی از متن:
چکیده
کودک در دنیای امروز جایگاه بسیار ویژه ای دارد تا جایی که می توان آینده ملتها و جایگاه جهانی آنان را براساس خصوصیات کودکانشان پیش بینی نمود. در کشورهای پیشرفته روشهای آموزشی را در جهت شکوفایی استعدادهای بالفطره کودکان تعیین می نمایند.کودکان جهت رشد نیاز به شناخت توانایی ها و نیازهای روحی و جسمی، و پتانسیل های درونیشان را دارند. بدین منظور به فضایی نیاز دارند که بتوانند آزادانه در آن بدوند، بازی کنند و خود با توجه به فطرت خویش به جستجو و تجربه بپردازند. اما در شهرهای کنونی کمتر فضای امن و مناسبی برای فعالیتهای کودکان یافت می شود. کودک امروز به دلیل عدم ایمنی و امنیت محیط شهری در اتاق کوچک خود در انبوهی از آپارتمان ها محبوس شده است، و دیگر از آن جنب و جوش و هیاهو جهت شناخت و کسب تجربه در محیط خارج از خانه خبری نیست. درحالی که او فضایی می خواهد که بتواند خلا حضور طبیعت را در زندگی اش پر کند، مکانی که زمینه مناسب برای پرورش و رشد استعدادهایش را ایجاد کند."مهد کودک ها" فضاهایی مختص کودکان می باشند، در گذشته صرفا جهت نگهداری کودکان بوده اند،اما این فضاها در دنیای امروزه دارای وظایفی جدید می باشند. مهدکودک ها برای سالیان متمادی است که ساختمان هایی بی رنگ، یکنواخت و صرفا عملکرد گرا بودند و باید این نکته را متذکر شد که صرفا استفاده از رنگهای شاد درخانه های تغییر کاربری یافته به مهد کودک نمی تواند فضایی مناسب برای کودکان باشد. بلکه در طراحی فضای معمارانه، آن فضا باید متناسب با سن، سلیقه و شرایط جسمی و روحی استفاده کنندگانش باشد. در این پژوهش تلاش بر این بوده است تا فضایی صرفا برای کودکان به نام "خانه کودک" و با تاکید بر بهره گیری از قابلیت های محیطی و آموزشی موثر بر ذهن و رفتار کودکان و رویکردی جهت ارتقاء و شکوفایی خلاقیت و حس بازی انگیزی در آنان با تدابیر معمارانه است. طراحی خانه کودک برای گروه سنی 3 تا 10 سال در نظر گرفته شده است و سعی بر تلفیق معماری و طبیعت در ایجاد فضاهای انعطاف پذیر و متنوع می باشد. فضاهای طراحی شده در خانه کودک بر اساس مطالعات و نیازهای کودکان و عوامل موثر بر رشد خلاقیت در کودکان می باشد. پس از تعیین نمودن اهداف این تحقیق و طراحی، روشهایی مورد استفاده قرار گرفته شامل مرور منابع و مطالعه منابع کتابخانه ای، مشاهده، مصاحبه و بررسی نمونه های موجود و مرتبط با موضوع و بهره گیری از یافته ها در طراحی معماری استفاده شد.
و...فهرست مطالب:
چکیده 1
فصل اول: کلیات تحقیق 2
1-1مقدمه 2
1-2بیان مسئله 3
1-3 اهمیت موضوع 5
1-4 سوالات تحقیق 6
1-5 اهداف تحقیق و طراحی 6
1-6 ابزار و روش تحقیق 7
فصل دوم: مرور منابع و تحقیقات8
2-1 کودک 8
2-2 روانشناسی رشد و دیدگاههای مختلف در روانشناسی رشد 10
2-2-1 نظریه رشد و شناخت 12
2-3 روانشناسی تربیتی 14
2-4 کودک و آموزش16
2-4-1 سابقه و ضرورت آموزش کودکان در خارج از ایران 16
2-4-1-1 مهدکودک مجازي در استراليا 17
2-4-1-2 مهدکودک‌ الکترونيکی از ژاپن تا آمريکا 18
2-4-2 سابقه و ضرورت آموزش کودکان در ایران 18
2-4-3 نگاهی به آموزش و پرورش کودکان در جهان امروز 19
2-4-4 انتخاب شیوه مناسب آموزشی 22
2-5 خلاقیت 22
2-5-1 مفهوم خلاقیت 22
2-5-2 عوامل موثر بر خلاقیت 23
2-5-3 اهمیت خلاقیت از منظر آموزشی 23
2-5-4 راهبردهایی در جهت پرورش خلاقیت کودکان 24
2-5-4-1محورهای آموزش خلاقیت در جریان تدریس24
2-6 کودک و بازی 25
2-6-1 بازی و شخصیت 27
2-6-2 بازی و رشد اجتماعی 28
2-6-3 نقش بازی در رشد و زندگی کودک 28
2-7 کودک و هنر 29
2-7-1 تئاتر و هنرهای نمایشی 29
2-7-2 موسیقی و کودک 30
2-7-3 آواز 31
2-7-4 قصه و قصه گویی 32
2-7-5 شعر 32
2-7-6 نقاشی 33
2-7-6-1 نقاشی و فرا فکنی 33
2-8 کودک و معماری 34
2-9 محیط، بازی، خلاقیت 34
2-10 روند رشد و بازی کودک 35
2-11 ادراک کودک 36
2-11-1 حواس پنجگانه 37
2-11-2 هوش 38
2-11-3 حافظه 39
2-12 دریافت حسی و ادراکی کودک از فضا 39
2-13 تاثیر شرایط محیطی و کالبدی بر کودکان 40
2-13-1رنگ 40
2-13-2 نور 42
2-13-3 صوت 42
2-13-4 تهویه 43
2-14 فضای معماری کودکان 43
2-15 خصوصیات فضاهای مورد نظر جهت طراحی 44
2-16 تعامل با محیط 45
2-16-1 استفاده از عوامل طبیعی زمین 45
2-16-2 فضای سبز 46
2-16-3 آب 47
2-17 طراحی فضای باز و زمین بازی 48
2-17-1 ساختارهای بازیها 48
2-17-1-1 پر جنب و جوش. بازی های فیزیکی 49
2-17-1-2 فکر کردن. بازی های خلاقانه 50
2-17-1-3 داشتن همراه. بازیهای اجتماعی 50
2-17-1-4 بازی در سکوت و آرامش 51
2-17-1-5 تجربه کردن. یادگیری از طریق بازی های حسی 51
2-17-2 بازی با شن وگل 53
2-17-3 اسباب بازیها 54
2-18 طراحی فضا برای کودکان 56
فصل سوم: نمونه های معماری برای کودکان 57
3-1 نمونه های خارجی 57
3-1-1مهد کودک بارباپاپا 57
3-1-2 مهد کودک ترنتن61
3-1-3مهد کودک 8 کلاسه67
3-1-4 مهد کودک سبرا 71
3-1-5 مهد کودک کرلینگ 74
3-2نمونه های داخلی 77
3-2-1مهد کودک راهیان رشد 77
3-2-2 مهد کودک قصه من 81
3-3 نتیجه گیری 87
فصل چهارم: مطالعات بستر طرح 89
4-1 شناخت منطقه مطالعاتي 89
4-1-1 تاریخچه شهر تهران 89
4-1-2 جغرافياي مكاني 90
4-1-3 جغرافياي سياسي 91
4-1-4 جغرافياي طبيعي 92
4-1-4-1 موقعيت و وسعت 92
4-1-4-2 ناهمواري ها 92
4-1-4-3 آب و هوا 93
4-1-4-4 منابع آب 96
4-1-4-5 زلزله خيزي 96
4-1-5 راهبردهای طراحی 97
4-1-5-1 فرم مناسب بنا در ارتباط با اقلیم 97
4-1-5-2 مصالح ساختمانی در رابطه با اقلیم 97
4-2 بررسي سايت 98
4-2-1 تاریخچه اراضی عباس آباد 98
4-2-2 بررسی موقعیت فرهنگی سایت- تم پارک ها 103
4-2-2-1 بوستان آب و آتش 103
4-2-2-2 بوستان نوروز 104
4-2-2-3 شهر دوستدار کودک 109
4-2-2-4 نقش فضاي سبز در شهرهاي دوستدار كودك110
4-2-2-5 پهنه دوستدار کودک در اراضی عباس آباد 111
4-2-2-6 موقیت سایت در اراضی عباس آباد112
4-2-2-7 مسیرهای دسترسی به سایت113
4-2-2-8 تراکم مسکونی در اطراف سایت114
4-2-3 دلایل انتخاب سایت 114
4-3 ضوابط و استانداردها 115
4-3-1 طراحی ساختمان آموزشی 115
4-3-2 استانداردهای کلی 116
4-3-3 ایمنی در محوطه 117
4-3-4 نرده های ایمن 117
4-3-5 ایمنی در مسیر های حرکت119
4-3-6 ایمنی در راهرو ها119
4-3-7 ایمنی در مسیر پله ها 120
4-3-8 شرایط ایمنی پوشش کف 121
4-3-9شرایط ایمنی درها 122
4-3-10شرایط ایمنی پنجره ها 123
4-3-11شرایط ایمنی در فضای بهداشتی 123
4-3-12شرایط ایمنی تجهیزات 124
فصل پنجم: معرفی طرح 125
5-1 مبانی طرح 125
5-2 نشاط در فضای معماری 126
5-2-1 راحتی 126
5-2-2 اکتشاف در فضا 126
5-2-3 تنوع و پیچیدگی 126
5-2-4 خوانایی 127
5-2-5 پذیرا بودن فضا 127
5-2-6 رشد اجتماعی 128
5-2-7 ارتباط و قلمرو گزینی 128
5-2-8 خلوت 128
5-3 روند طراحی 130
5-3-1 فضای باز 130
5-3-2 فضاهای بسته 131
5-3-2-1 آموزشی 131
5-3-2-2 خدماتی 133
5-3-2-3 اداری 134
5-3-3 فضاهای نیمه باز 134
5-4برنامه فیزیکی 135
5-5 تاسیسات 137
5-6 سازه 137
5-6-1 سیستم اسکلت بتنی 138
5-6-2 ایمنی کلی شیشه ها 138
5-6-2-1 نیاز های ایمنی 139
5-7 نقشه ها 140
فهرست منابع 150

این فایل با فرمت ورد در 187 صفحه آماده پرینت ، جهت آشنایی دانشجویان معماری با روند مطالعات طراحی (رساله نویسی) تهیه شده است.

محتوای فایل دانلودی

WORD

راهنمای استفاده

Microsoft word WinRAR

خرید و دانلود فایل
  • قیمت: 25,000 تومان
  • فرمت فایل دانلودی: .zip
  • حجم فایل: 21,383 کیلوبایت

راهنمای خرید و دانلود فایل

  • پرداخت با کلیه کارتهای بانکی عضو شتاب امکانپذیر است.
  • پس از پرداخت آنلاین، بلافاصله لینک دانلود فعال می شود و می توانید فایل را دانلود کنید. در صورتیکه ایمیل خود را وارد کرده باشید همزمان یک نسخه از فایل به ایمیل شما ارسال میگردد.
  • در صورت بروز مشکل در دانلود، تا زمانی که صفحه دانلود را نبندید، امکان دانلود مجدد فایل، با کلیک بر روی کلید دانلود، برای چندین بار وجود دارد.
  • در صورتیکه پرداخت انجام شود ولی به هر دلیلی (قطعی اینترنت و ...) امکان دانلود فایل میسر نگردید، با ارائه نام فایل، کد فایل، شماره تراکنش پرداخت و اطلاعات خود، از طریق تماس با ما، اطلاع دهید تا در اسرع وقت فایل خریداری شده برای شما ارسال گردد.
  • در صورت وجود هر گونه مشکل در فایل دانلود شده، حداکثر تا 24 ساعت، از طریق تماس با ما اطلاع دهید تا شکایت شما مورد بررسی قرار گیرد.
  • برای دانلود فایل روی دکمه "خرید و دانلود فایل" کلیک کنید.

نام
ایمیل
تلفن تماس
سوال یا نظر