بررسی مدارات پردازش سیگنال در حوزه زمان و شبیه سازی فیلتر مرتبه دو به کمک انتگرال گیر مبتنی بر نوسان

14,000 تومان می‌توانید توسط تمام کارت‌های بانکی عضو شتاب خرید خود را انجام داده و بلافاصله بعد از خرید فایل را دریافت نمایید. خرید و دانلود فایل سوال از فروشنده راهنمای دریافت
 • اطلاعات و مشخصات فایل
بررسی مدارات پردازش سیگنال در حوزه زمان و شبیه سازی فیلتر مرتبه دو به کمک انتگرال گیر مبتنی بر نوسان
 • کد فایل: 39990
 • قیمت: 14,000 تومان
 • فرمت فایل دانلودی: .doc
 • حجم فایل: 33,935 کیلوبایت
 • تعداد مشاهده: 425 بازدید
 • فرمت فایل اصلی: doc
 • تعداد صفحات: 108 صفحه
 • اطلاعات فروشنده

شرح فایل

فهرست مطالب
چکیده
فصل 1: نوسان ساز کنترل شونده با ولتاژ (VCO)
1-1- ملاحظات کلی
1-2- نوسان سازهای حلقوی
1-3- نوسان ساز کنترل شده با ولتاژ (VCO)
1-4- تنظیم نوسان سازهای حلقوی
1-5- مدل ریاضی VCO
1-6- مراجع فصل
فصل 2: حلقه ی قفل فاز (PLL) و شبیه سازی با MATLAB
2-1- آشکارساز فاز
2-2- توپولوژی پایه ی PLL
2-3- شکل موج های PLL در حالت قفل
2-4- گذارهای کوچک در حالت قفل
2-5- دینامیک PLL ساده
2-6- PLL های پمپ بار
2-6-1- مساله گیراندازی قفل
2-6-2- آشکارساز فاز/ فرکانس و پمپ بار
2-7- PLL پمپ بار ساده
2-8- شبیه سازی PLL های مختلف
2-8-1- PLL نوع اول
2-8-1- PLL نوع دوم
2-9- مراجع فصل
فصل 3: طراحی فیلتر آنالوگ با استفاده از انتگرال گیرهای مبتنی بر نوسان سازهای حلقوی
3-1- ملاحظات کلی
3-2- نوسان گرهای حلقوی در انتگرال گیرها
3-3- ویژگی های غیرایده ال انتگرال گیرها
3-4- فیلتر پایین گذر مرتبه ی اول با استفاده از انتگرال گیر مبتنی بر نوسان ساز حلقوی
3-5- نمونه ی آزمایشی فیلتر
3-6- بلوک های ساختمانی (BUILDING BLOCKS)

3-7- مقادیر اندازه گیری شده
3-8- نتایج
3-9- پیوست و توضیحات تکمیلی
3-10- مراجع فصل
فصل 4: شبیه سازی با HSPICE
4-1- تعریف گره و المان Hspice.
4-2- منابع ولتاژ و جريان در Hspice
2-1- منابع مستقل
4-2-2- منابع وابسته
4-3- نمايش عناصر غيرفعال
4-4- معرفي و مدل سازي و كاربرد عناصر نيمه هادي در برنامه HSpice
4-5- انواع متغیرها به عنوان خروجی
4-6- تجزيه و تحليل گذرا (TRAN.)
4-7- چاپ و رسم خروجي هاي مورد نظر در تجزيه و تحليل هاي مختلف
4-8- زیر برنامه در Hspice
4-9- شبیه سازی انتگرال گیر مبتنی بر نوسان ساز حلقوی
4-10-مراجع

... و انتگرال گیرها بلوک های ساختمانی مهم و کلیدی در بسیاری از مدار ها و سیستم های پردازش سیگنال آنالوگ می باشند. بهره ی DC انتگرال گیرهای مبتنی بر C- یا opamp-RC شدیدا به وسیله ی تقویت کننده ی رسانایی متقابل عملیاتی(OTA) که برای پیاده سازی این انتگرال گیرها مورد استفاده قرار می گیرد محدود می شود. همچنین روند و شیوه ی کوچک کردن ابعاد آن ها، مقاومت خروجی ترانزیستور را کاهش می دهد که این هم باعث تشدید این موضوع می شود. در این جا ما بکار گیری انتگرال گیرهای مبتنی بر نوسان گرهای حلقوی (ROIs) را برای طراحی فیلترهای آنالوگ با تعداد طبقات زیاد پیشنهاد و بررسی می کنیم. ROI های ساخته شده با وارونگرهای ساده ی CMOS در ولتاژهای کم، مستقل از معایب و ویژگی¬های غیرایده¬ال ترانزیستور مانند امپدانس خروجی محدود، بهره ی DC نامحدود ارائه می دهند. در نتیجه کوچک کردن ROI ها نسبت به فناوری ها و شیوه های جدید موثرتر و قابل اجراتر است. این پروژه شامل چهار فصل می باشد که در فصل اول در مورد نوسان سازهای کنترل شونده با ولتاژ با تکیه بر نوسان ساز حلقوی بحث شده است. در فصل دوم حلقه قفل فاز (PLL) را بررسی کرده ایم و PLL های مختلف را در نرم افزار MATLAB شبیه سازی نموده ایم. در شبیه سازی PLL ها، مقدار یکی از عناصر به کار رفته در PLL را تغییر می دهیم و اثر آن را بر خروجی PLL را بررسی می نماییم. موضوع فصل سوم طراحی فیلتر آنالوگ با استفاده از انتگرال گیرهای مبتنی بر نوسان ساز حلقوی می باشد و مزیت های این نوع فیلتر نسبت به فیلترهای مبتنی بر انتگرال گیرهای opamp-RC و C- و شبیه سازی های مربوط به آن آورده شده است. در فصل چهارم پس از آشنایی با نرم افزار Hspice، یک انتگرال گیر مبتنی بر نوسان ساز حلقوی را در نرم افزار Hspice شبیه سازی نموده ایم.

محتوای فایل دانلودی

فهرست مطالب
چکیده
فصل 1: نوسان ساز کنترل شونده با ولتاژ (VCO)
1-1- ملاحظات کلی
1-2- نوسان سازهای حلقوی
1-3- نوسان ساز کنترل شده با ولتاژ (VCO)
1-4- تنظیم نوسان سازهای حلقوی
1-5- مدل ریاضی VCO
1-6- مراجع فصل
فصل 2: حلقه ی قفل فاز (PLL) و شبیه سازی با MATLAB
2-1- آشکارساز فاز
2-2- توپولوژی پایه ی PLL
2-3- شکل موج های PLL در حالت قفل
2-4- گذارهای کوچک در حالت قفل
2-5- دینامیک PLL ساده
2-6- PLL های پمپ بار
2-6-1- مساله گیراندازی قفل
2-6-2- آشکارساز فاز/ فرکانس و پمپ بار
2-7- PLL پمپ بار ساده
2-8- شبیه سازی PLL های مختلف
2-8-1- PLL نوع اول
2-8-1- PLL نوع دوم
2-9- مراجع فصل
فصل 3: طراحی فیلتر آنالوگ با استفاده از انتگرال گیرهای مبتنی بر نوسان سازهای حلقوی
3-1- ملاحظات کلی
3-2- نوسان گرهای حلقوی در انتگرال گیرها
3-3- ویژگی های غیرایده ال انتگرال گیرها
3-4- فیلتر پایین گذر مرتبه ی اول با استفاده از انتگرال گیر مبتنی بر نوسان ساز حلقوی
3-5- نمونه ی آزمایشی فیلتر
3-6- بلوک های ساختمانی (BUILDING BLOCKS)
3-7- مقادیر اندازه گیری شده
3-8- نتایج
3-9- پیوست و توضیحات تکمیلی
3-10- مراجع فصل
فصل 4: شبیه سازی با HSPICE
4-1- تعریف گره و المان Hspice.
4-2- منابع ولتاژ و جريان در Hspice
2-1- منابع مستقل
4-2-2- منابع وابسته
4-3- نمايش عناصر غيرفعال
4-4- معرفي و مدل سازي و كاربرد عناصر نيمه هادي در برنامه HSpice
4-5- انواع متغیرها به عنوان خروجی
4-6- تجزيه و تحليل گذرا (TRAN.)
4-7- چاپ و رسم خروجي هاي مورد نظر در تجزيه و تحليل هاي مختلف
4-8- زیر برنامه در Hspice
4-9- شبیه سازی انتگرال گیر مبتنی بر نوسان ساز حلقوی
4-10-مراجع
... و انتگرال گیرها بلوک های ساختمانی مهم و کلیدی در بسیاری از مدار ها و سیستم های پردازش سیگنال آنالوگ می باشند. بهره ی DC انتگرال گیرهای مبتنی بر C- یا opamp-RC شدیدا به وسیله ی تقویت کننده ی رسانایی متقابل عملیاتی(OTA) که برای پیاده سازی این انتگرال گیرها مورد استفاده قرار می گیرد محدود می شود. همچنین روند و شیوه ی کوچک کردن ابعاد آن ها، مقاومت خروجی ترانزیستور را کاهش می دهد که این هم باعث تشدید این موضوع می شود. در این جا ما بکار گیری انتگرال گیرهای مبتنی بر نوسان گرهای حلقوی (ROIs) را برای طراحی فیلترهای آنالوگ با تعداد طبقات زیاد پیشنهاد و بررسی می کنیم. ROI های ساخته شده با وارونگرهای ساده ی CMOS در ولتاژهای کم، مستقل از معایب و ویژگی¬های غیرایده¬ال ترانزیستور مانند امپدانس خروجی محدود، بهره ی DC نامحدود ارائه می دهند. در نتیجه کوچک کردن ROI ها نسبت به فناوری ها و شیوه های جدید موثرتر و قابل اجراتر است. این پروژه شامل چهار فصل می باشد که در فصل اول در مورد نوسان سازهای کنترل شونده با ولتاژ با تکیه بر نوسان ساز حلقوی بحث شده است. در فصل دوم حلقه قفل فاز (PLL) را بررسی کرده ایم و PLL های مختلف را در نرم افزار MATLAB شبیه سازی نموده ایم. در شبیه سازی PLL ها، مقدار یکی از عناصر به کار رفته در PLL را تغییر می دهیم و اثر آن را بر خروجی PLL را بررسی می نماییم. موضوع فصل سوم طراحی فیلتر آنالوگ با استفاده از انتگرال گیرهای مبتنی بر نوسان ساز حلقوی می باشد و مزیت های این نوع فیلتر نسبت به فیلترهای مبتنی بر انتگرال گیرهای opamp-RC و C- و شبیه سازی های مربوط به آن آورده شده است. در فصل چهارم پس از آشنایی با نرم افزار Hspice، یک انتگرال گیر مبتنی بر نوسان ساز حلقوی را در نرم افزار Hspice شبیه سازی نموده ایم.

راهنمای استفاده

نرم افزار Hspice

خرید و دانلود فایل
 • قیمت: 14,000 تومان
 • فرمت فایل دانلودی: .doc
 • حجم فایل: 33,935 کیلوبایت

راهنمای خرید و دانلود فایل

 • پرداخت با کلیه کارتهای بانکی عضو شتاب امکانپذیر است.
 • پس از پرداخت آنلاین، بلافاصله لینک دانلود فعال می شود و می توانید فایل را دانلود کنید. در صورتیکه ایمیل خود را وارد کرده باشید همزمان یک نسخه از فایل به ایمیل شما ارسال میگردد.
 • در صورت بروز مشکل در دانلود، تا زمانی که صفحه دانلود را نبندید، امکان دانلود مجدد فایل، با کلیک بر روی کلید دانلود، برای چندین بار وجود دارد.
 • در صورتیکه پرداخت انجام شود ولی به هر دلیلی (قطعی اینترنت و ...) امکان دانلود فایل میسر نگردید، با ارائه نام فایل، کد فایل، شماره تراکنش پرداخت و اطلاعات خود، از طریق تماس با ما، اطلاع دهید تا در اسرع وقت فایل خریداری شده برای شما ارسال گردد.
 • در صورت وجود هر گونه مشکل در فایل دانلود شده، حداکثر تا 24 ساعت، از طریق تماس با ما اطلاع دهید تا شکایت شما مورد بررسی قرار گیرد.
 • برای دانلود فایل روی دکمه "خرید و دانلود فایل" کلیک کنید.

نام
ایمیل
تلفن تماس
سوال یا نظر