پاورپوینت بررسی زندگی و مشخصات و حشرات مينوز و روشهاي كنترل مينوزها

4,000 تومان می‌توانید توسط تمام کارت‌های بانکی عضو شتاب خرید خود را انجام داده و بلافاصله بعد از خرید فایل را دریافت نمایید. خرید و دانلود فایل سوال از فروشنده راهنمای دریافت
 • اطلاعات و مشخصات فایل
پاورپوینت بررسی زندگی و مشخصات و حشرات مينوز و روشهاي كنترل مينوزها
 • کد فایل: 37640
 • قیمت: 4,000 تومان
 • فرمت فایل دانلودی: .zip
 • حجم فایل: 1,129 کیلوبایت
 • تعداد مشاهده: 964 بازدید
 • تعداد صفحات: 29 صفحه
 • اطلاعات فروشنده

شرح فایل

شفيره در يك پيله سفيد ، به شكل كشيده و آويزان در شاخه ها بوسيله نخ هاي ابريشمي عين تختخواب سفري ، رنگ پيله شبيه ساتن .
زيست شناسي
حشره بالغ به شب تمايل دارد و طول عمر آن 7 تا 10 روز مي باشد . جنين در تخم بعد از 15 روز شكل ميگيرد . دوره لاروي 20 تا 25 روز مي باشد .
دوره شفيرگي 15 روز مي باشد.
زمستان را به صورت حشره كامل (بيد) در پناهگاههاي مختلف از جمله زير پوستك هاي تنه و شاخه ها ، لابه لاي كركهاي ريخته ، زير بقاياي گياهي و داخل دالانهاي خالي حشرات چوبخوار و پناهگاهاي مختلف موجود در خاك مي گذرانند . خروج حشرات كامل در بهار با باز شدن جوانه هاي برگ همزمان مي باشد .

در اين زمان گلها هنوز نشكفته اند . به نظر مي رسد كه حشرات كامل به محض خروج بدون اينكه تغذيه اي بنمايند ، جفت گيري مي كنند . تخمها به صورت انفرادي در سطح زيرين برگ گذاشته مي شوند . حشره ماده تخم خود را زير اپيدرم ميگذارد . اولين دالان هاي لاروي را مي توان بلافاصله پس از گلدهي ديد . دالان لاروي روي باريك و بلند و مارپيچ است . طول اين دالانها گهگاه از 10 سانتي متر نيز تجاور مي نمايد . خسارت ناشي از لاروهاي اين نسل ناچيز است كه علت اصلي آن را بايد تلفات شديد حشرات كامل در طول زمستان دانست . شفيره خارج از دالان لاروي و داخل پيله سفيد رنگي به شكل گهواره كه در چهار گونه خود بوسيله تار به سطح برگ چسبيده است تشكيل مي شود . لارو براي شفيرده شدن معمولا برگهايي را انتخاب مي كند كه عاري از دالان لاروي باشند .
ارزيابي درصد انگلي تخم درمينوز لكه مارپيچ، لاروها در هلو (reach orchards ) تحت مديريت مختلف آمار زندگي ، مرگ و انگلي شدن لارو مينوز برگ هلو در فاصله زماني دو يا سه روزه از آپريل تا نوامبر 1994 وآپريل تا اكتبر 1995 وارسي شد .
شيوع در برگها بوسيله نمونه گيري دو جانبه در اين واريته هلو تحت مديريت مختلف تعيين شده بود وسپس شيوع در برگ با نمونه گيري از ميان افراد موردآزمايش سرنوشت هركدام از مينوز برگ معلوم شد . شيوع فصلي 7 نسل مجزا در هر دو سال نمايان شده تعداد لارو در هر نسل با اداره محاسبات برآورد شد. از برآورد تعداد لاروهاي انگلي به خوبي درصد تخم هاي پارازيته شده براي هر نسل و در سراسر سال تعيين شد . نتيجه سالانه حدود 9% انگلي در اسپري حشره كش و حدود 19% در سموم غير اسپري بود . ارتباط بين ميزبان و تراكم پارازيت در نسل هاي پي در پي تمايل به سوي چرخش در خلاف جهت حركت عقربه ساعت نشان مي دهد .

مبارزه با مينوزها
اين آفت داراي دشمنان طبعيي متعددي است كه در برنامه تلفيقي بايد به آنها توجه داشت و يا جلوگيري از سم پاشي هاي بي رويه نسبت به حفظ و حمايت آنها اقدام نمود.
تعداد نسل هرچهار گونه در نقاط مشابه يكديگر است به عبارتديگر در نقاط بسيار مرتفع (2200 متري) همه آنها دو نسل و در نقاط بينابيني (حدود 2000متر) همه آنها سه نسل و در مناقي شبيه كرج همه آنها چهار نسل در سال دارند . شروع و پايان نسلها در همه نقاط تحت بررسي تقريبا مشابه مي باشد .
با توجه به موارد فوق به اين نتيجه مي رسيم كه در زمينه مبارزه شيميايي بر عليه اين مينوزها مي توانيم مبارزه را بر اساس مهمترين آنها در منطقه برنامه ريزي نمود وهمه را به عنوان يك گونه تلقي نماييم . اصولا در مورد مينوزها و بر اساس تجارب ساليان اخيراگر مبارزه خوب انجام شود حتي در نقاطي با چارنسل حداكثر دو سم پاشي كافي خواهد بود


محتوای فایل دانلودی

شفيره در يك پيله سفيد ، به شكل كشيده و آويزان در شاخه ها بوسيله نخ هاي ابريشمي عين تختخواب سفري ، رنگ پيله شبيه ساتن .
زيست شناسي
حشره بالغ به شب تمايل دارد و طول عمر آن 7 تا 10 روز مي باشد . جنين در تخم بعد از 15 روز شكل ميگيرد . دوره لاروي 20 تا 25 روز مي باشد .
دوره شفيرگي 15 روز مي باشد.
زمستان را به صورت حشره كامل (بيد) در پناهگاههاي مختلف از جمله زير پوستك هاي تنه و شاخه ها ، لابه لاي كركهاي ريخته ، زير بقاياي گياهي و داخل دالانهاي خالي حشرات چوبخوار و پناهگاهاي مختلف موجود در خاك مي گذرانند . خروج حشرات كامل در بهار با باز شدن جوانه هاي برگ همزمان مي باشد .
در اين زمان گلها هنوز نشكفته اند . به نظر مي رسد كه حشرات كامل به محض خروج بدون اينكه تغذيه اي بنمايند ، جفت گيري مي كنند . تخمها به صورت انفرادي در سطح زيرين برگ گذاشته مي شوند . حشره ماده تخم خود را زير اپيدرم ميگذارد . اولين دالان هاي لاروي را مي توان بلافاصله پس از گلدهي ديد . دالان لاروي روي باريك و بلند و مارپيچ است . طول اين دالانها گهگاه از 10 سانتي متر نيز تجاور مي نمايد . خسارت ناشي از لاروهاي اين نسل ناچيز است كه علت اصلي آن را بايد تلفات شديد حشرات كامل در طول زمستان دانست . شفيره خارج از دالان لاروي و داخل پيله سفيد رنگي به شكل گهواره كه در چهار گونه خود بوسيله تار به سطح برگ چسبيده است تشكيل مي شود . لارو براي شفيرده شدن معمولا برگهايي را انتخاب مي كند كه عاري از دالان لاروي باشند .
ارزيابي درصد انگلي تخم درمينوز لكه مارپيچ، لاروها در هلو (reach orchards ) تحت مديريت مختلف آمار زندگي ، مرگ و انگلي شدن لارو مينوز برگ هلو در فاصله زماني دو يا سه روزه از آپريل تا نوامبر 1994 وآپريل تا اكتبر 1995 وارسي شد .
شيوع در برگها بوسيله نمونه گيري دو جانبه در اين واريته هلو تحت مديريت مختلف تعيين شده بود وسپس شيوع در برگ با نمونه گيري از ميان افراد موردآزمايش سرنوشت هركدام از مينوز برگ معلوم شد . شيوع فصلي 7 نسل مجزا در هر دو سال نمايان شده تعداد لارو در هر نسل با اداره محاسبات برآورد شد. از برآورد تعداد لاروهاي انگلي به خوبي درصد تخم هاي پارازيته شده براي هر نسل و در سراسر سال تعيين شد . نتيجه سالانه حدود 9% انگلي در اسپري حشره كش و حدود 19% در سموم غير اسپري بود . ارتباط بين ميزبان و تراكم پارازيت در نسل هاي پي در پي تمايل به سوي چرخش در خلاف جهت حركت عقربه ساعت نشان مي دهد .
مبارزه با مينوزها
اين آفت داراي دشمنان طبعيي متعددي است كه در برنامه تلفيقي بايد به آنها توجه داشت و يا جلوگيري از سم پاشي هاي بي رويه نسبت به حفظ و حمايت آنها اقدام نمود.
تعداد نسل هرچهار گونه در نقاط مشابه يكديگر است به عبارتديگر در نقاط بسيار مرتفع (2200 متري) همه آنها دو نسل و در نقاط بينابيني (حدود 2000متر) همه آنها سه نسل و در مناقي شبيه كرج همه آنها چهار نسل در سال دارند . شروع و پايان نسلها در همه نقاط تحت بررسي تقريبا مشابه مي باشد .
با توجه به موارد فوق به اين نتيجه مي رسيم كه در زمينه مبارزه شيميايي بر عليه اين مينوزها مي توانيم مبارزه را بر اساس مهمترين آنها در منطقه برنامه ريزي نمود وهمه را به عنوان يك گونه تلقي نماييم . اصولا در مورد مينوزها و بر اساس تجارب ساليان اخيراگر مبارزه خوب انجام شود حتي در نقاطي با چارنسل حداكثر دو سم پاشي كافي خواهد بود

خرید و دانلود فایل
 • قیمت: 4,000 تومان
 • فرمت فایل دانلودی: .zip
 • حجم فایل: 1,129 کیلوبایت

راهنمای خرید و دانلود فایل

 • پرداخت با کلیه کارتهای بانکی عضو شتاب امکانپذیر است.
 • پس از پرداخت آنلاین، بلافاصله لینک دانلود فعال می شود و می توانید فایل را دانلود کنید. در صورتیکه ایمیل خود را وارد کرده باشید همزمان یک نسخه از فایل به ایمیل شما ارسال میگردد.
 • در صورت بروز مشکل در دانلود، تا زمانی که صفحه دانلود را نبندید، امکان دانلود مجدد فایل، با کلیک بر روی کلید دانلود، برای چندین بار وجود دارد.
 • در صورتیکه پرداخت انجام شود ولی به هر دلیلی (قطعی اینترنت و ...) امکان دانلود فایل میسر نگردید، با ارائه نام فایل، کد فایل، شماره تراکنش پرداخت و اطلاعات خود، از طریق تماس با ما، اطلاع دهید تا در اسرع وقت فایل خریداری شده برای شما ارسال گردد.
 • در صورت وجود هر گونه مشکل در فایل دانلود شده، حداکثر تا 24 ساعت، از طریق تماس با ما اطلاع دهید تا شکایت شما مورد بررسی قرار گیرد.
 • برای دانلود فایل روی دکمه "خرید و دانلود فایل" کلیک کنید.

نام
ایمیل
تلفن تماس
سوال یا نظر