پلاستیک ها – لوله های پلی اتیلنی مورد استفاده در آبرسانی

2,000 تومان می‌توانید توسط تمام کارت‌های بانکی عضو شتاب خرید خود را انجام داده و بلافاصله بعد از خرید فایل را دریافت نمایید. خرید و دانلود فایل سوال از فروشنده راهنمای دریافت
 • اطلاعات و مشخصات فایل
پلاستیک ها – لوله های پلی اتیلنی مورد استفاده در آبرسانی
 • کد فایل: 27036
 • قیمت: 2,000 تومان
 • فرمت فایل دانلودی: .zip
 • حجم فایل: 170 کیلوبایت
 • تعداد مشاهده: 814 بازدید
 • فرمت فایل اصلی: word
 • اطلاعات فروشنده

شرح فایل

تحقیق پلاستیک ها – لوله های پلی اتیلنی مورد استفاده در آبرسانی
فرمت فایل: ورد قابل ویرایش
تعداد صفحات:109
فهرست:
آشنایی با مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران15
پیش گفتار 17
پلاستیک ها – لوله های پلی اتیلنی مورد استفاده در آبرسانی – ویژگی ها 18
هدف و دامنه کاربرد18
مراجع الزامی18
تعاریف و اصطلاحات21
نقیصه21
رفتار چقرمه21
رفتار شكننده21
قطر خارجی اسمی ، dn22
قطر خارجی متوسط 22
حداقل قطر خارجی متوسط 22
ضخامت جداره در هر نقطه ،22
دو پهنی22
ضخامت جداره در هر نقطه ،24
حداقل ضخامت جداره،23
حداکثر ضخامت جداره، 23
ضخامت متوسط جداره، 23
ضخامت اسمی جداره 23
حداکثر فشار کاری مجاز 23
فشار اسمی، PN 23
حد پایین اطمینان 23
حداقل استحکام موردنیاز MRS 24
ضریب طراحی C 24
نسبت ابعاد استانداردSDR 24
تنش هیدرواستاتیک 25
مواد اولیه 25
ویژگی های مواد اولیه 25
دسته بندی مواد اولیه 25
وضعیت ظاهری 26
ابعاد و رواداری ابعاد لوله 27
رواداری ابعاد 27 
طول لوله 27
جدول 28
درصد پراکنش و توازیع دوده در لوله 33
فشار کاری مجاز در دماهای مختلف 33
آزمون فشارترکیدگی 34
تجدید نظر 34
پلاستیک ها – لوله های پلی اتیلنی مورد استفاده در آبرسانی مواداولیه 35
 مورد استفاده ویژگی ها
پیش گفتار 35
پلاستیک ها – لوله های پلی اتیلنی مورد استفاده در آبرسانی مواداولیه 36  
مورد استفاده ویژگی ها
هدف و دامنه کاربرد 36
مراجع الزامی 36
اصطلاحات و تعاریف 38
مواد پلی اتیلنی 38
دوده 38
مقومت هیدواستاتیک دراز مدت در 20 درجه سلسیوس 39
حد پایین اطمینان در 20 درجه سلسیوس 39
حداقل استحکام مورد نیاز 39
ضریب طراحی 39
تنش طراحی40
دسته بندی40
جدول41
ویژگی هاي مواد اولیه42
چگالی42
نرخ جریان مذاب43
درصد پراکندگی و توزیع دوده44
درصد وزنی44
پراکندگی دوده44
توزیع دوده44
مقاومت در برابر رشد ترک ناشی از ترکیب تنش و عوامل محیطی44
پایداری حرارتی45
پیش گفتار 46
پلاستیک ها – لوله های پلی اتیلنی مورد استفاده در آبرسانی – اندازه گیری 47
 ابعاد- روش آزمون
هدف و دامنه کاربرد 47
مراجع الزامی 49
اصطلاحات و تعاریف 47
کلیات48
تهیه نمونه ها 48
شرایط تثبیت آزمونه 48
اندازه گیری ضخامت دیواره48
وسیله اندازه گیری 48
روش اندازه گیری48
محاسبات48
اندازه گیری قطر متوسط خارجی (dm) 49
وسیله اندازه گیری49
روش اندازه گیری 49
 اندازه گیری دو پهنی 50
وسیله اندازه گیری50
روش کار 50
اندازه گیری طول لوله52
وسیله اندازه گیری50
روش اندازه گیری 50
گزارش نتایج51
گزارش آزمون51
پلاستیک ها – لوله های پلی اتیلنی مورد استفاده در آبرسانی – اندازه گیری 52
مقدار دوده - روش آزمون
پیش گفتار52
پلاستیک ها – لوله های پلی اتیلنی مورد استفاده در آبرسانی – اندازه گیری 53
 مقدار دوده - روش آزمون
هدف و دامنه کاربرد53
مراجع الزامی53
وسایل مورد نیاز54
کوره الکتریکی54
در پوش54
ظرف احتراق54
ترموکوپل آهن – کنستانتین54
جریان سنج55
تله 55
لوله خشک کن55
دسیگاتور55
چراغ بونسن55
ترازوی آنالیتیک دقیق کالیبره شده 55
معرفهای شیمیایی ومواد لازم55
روش آزمون56
اندازه گیری مقدار خاکستر57
محاسبات58
پیش گفتار59
پلاستیک ها – لوله های پلی اتیلنی مورد استفاده در آبرسانی – اندازه گیری60
 بازگشت حرارتی – روش آزمون
هدف و دامنه کاربرد60
مراجع الزامی60
اصطلاحات و تعاریف 61
اندازه گیری بازگشت ناشی از حرارت در جهت طول در گرمخانه مجهز به فن 61
وسایل مورد نیاز62
آزمونه ها 62
آماده سازی 62
روش آزمون62
اندازه گیری بازگشت ناشی از حرارت در جهت طول در گرمخانه مجهز به فن 62
وسایل مورد نیاز62
آزمونه ها 63
آماده سازی 63
روش آزمون63
بیان نتایج 64
گزارش آزمون64
پیش گفتار66
پلاستیک ها – لوله های پلی اتیلنی مورد استفاده در آبرسانی – ارزیابی 67
مقاومت و رفتارترکیدگی لوله ها در برابر فشار داخلی – روش آزمون
هدف و دامنه کاربرد67
مراجع الزامی67
اصطلاحات و تعاریف 68
اساس آزمون 68
شرایط و عوامل مؤثر در آزمون69
وسایل70
درپوشهای انتهایی70
پایه یا آویز 71
مخزن 71
وسیله ایجاد فشار 72
دماسنج 72
زمان سنج 72
ضخامت سنج 73
وسیله اندازه گیری قطری متوسط خارجی73
تهیه آزمونه ها73
نمونه برداری 73
طول آزاد آزمونه ها(10) 73
تعداد آزمونه ها 74
کالیبراسیون دستگاه و محاسبه فشار آزمون74
کالیبراسیون دستگاه74
محاسبه فشار آزمون 74
آماده سازی آزمونه ها74
روش کار75
گزارش آزمون 76
آبرسانی – اندازه گیری چگالی لوله و پلاستیک گرما نرم – روش آزمون 78
پیش گفتار 78
پلاستیک ها – لوله های پلی اتیلنی مورد استفاده در آبرسانی 79
هدف و دامنه کاربرد 79
هدف ازتدوین این استاندارد 79
چگالی وچگالی نسبی 80
چگالی پلاستیکها به روش تهیه آزمونه ها بستگی دارد 80
مراجع الزامی80
اصطلاحات و تعاریف 81
چگالی Pt 81
چگالی نسبی81
جدول 82
تعداد آزمونه 82
آماده سازی آزمونه82
روش های آزمون 83
روش الف 83
روش ب86
روش ج 87
روش د90
گزارش آزمون96
پلاستیک ها – لوله های پلی اتیلنی مورد استفاده در آبرسانی – بررسی 97
چگونگی پراکنش دوده – روش آزمون
پیش گفتار97
پلاستیک ها – لوله های پلی اتیلنی مورد استفاده در آبرسانی – بررسی98
چگونگی پراکنش دوده – روش آزمون
هدف و دامنه کاربرد98
وسایل مورد نیاز98
بیان نتایج98
روش كار98
روش الف99
روش ب100
گزارش آزمون100
پیش گفتار101
پلاستیک ها – لوله های پلی اتیلنی مورد استفاده در آبرسانی – مقاومت 102
در برابر رشد ترک ناشی از ترکیب تنش و عوامل محیطی – روش آزمون
هدف و دامنه کاربرد102
مراجع الزامی102
اصطلاحات و تعاریف 103
اهمیت آزمون 104
وسایل مورد نیاز آزمون104
 قالب104
دستگاه شیارزن105
نگهدارنده آزمونه 105
لوله آزمایش105
حمام با دمای ثابت105
ورق آلومینیوم105
چوب پنبه105
سینی 105
زار انتقال 106
گیره 106   
مواد لازم106
تهیه آزمونه106
روش آزمون106
گزارش آزمون107
جدول108
منابع109

خرید و دانلود فایل
 • قیمت: 2,000 تومان
 • فرمت فایل دانلودی: .zip
 • حجم فایل: 170 کیلوبایت

راهنمای خرید و دانلود فایل

 • پرداخت با کلیه کارتهای بانکی عضو شتاب امکانپذیر است.
 • پس از پرداخت آنلاین، بلافاصله لینک دانلود فعال می شود و می توانید فایل را دانلود کنید. در صورتیکه ایمیل خود را وارد کرده باشید همزمان یک نسخه از فایل به ایمیل شما ارسال میگردد.
 • در صورت بروز مشکل در دانلود، تا زمانی که صفحه دانلود را نبندید، امکان دانلود مجدد فایل، با کلیک بر روی کلید دانلود، برای چندین بار وجود دارد.
 • در صورتیکه پرداخت انجام شود ولی به هر دلیلی (قطعی اینترنت و ...) امکان دانلود فایل میسر نگردید، با ارائه نام فایل، کد فایل، شماره تراکنش پرداخت و اطلاعات خود، از طریق تماس با ما، اطلاع دهید تا در اسرع وقت فایل خریداری شده برای شما ارسال گردد.
 • در صورت وجود هر گونه مشکل در فایل دانلود شده، حداکثر تا 24 ساعت، از طریق تماس با ما اطلاع دهید تا شکایت شما مورد بررسی قرار گیرد.
 • برای دانلود فایل روی دکمه "خرید و دانلود فایل" کلیک کنید.

نام
ایمیل
تلفن تماس
سوال یا نظر