اعتباريابي پرسشنامه هوش هيجاني بار-اُن در جمعيت دانش آموزي در سال تحصيلي 87-1386

7,000 تومان می‌توانید توسط تمام کارت‌های بانکی عضو شتاب خرید خود را انجام داده و بلافاصله بعد از خرید فایل را دریافت نمایید. خرید و دانلود فایل سوال از فروشنده راهنمای دریافت
 • اطلاعات و مشخصات فایل
اعتباريابي پرسشنامه هوش هيجاني بار-اُن در جمعيت دانش آموزي در سال تحصيلي 87-1386
 • کد فایل: 24034
 • قیمت: 7,000 تومان
 • فرمت فایل دانلودی: .rar
 • حجم فایل: 178 کیلوبایت
 • تعداد مشاهده: 504 بازدید
 • فرمت فایل اصلی: 72
 • تعداد صفحات: 72 صفحه
 • اطلاعات فروشنده

شرح فایل

چكيده

در دهه هاي اخير ابعاد جديدي از هوش به عنوان يكي از توانائيهاي شناختي انسان شناسايي و مطرح شده است. يكي از مؤلفه هاي جديد هوش كه توجه شاياني را به خود جلب كرده و پژوهشهاي مختلفي را رقم زده است هوش هيجاني است كه براساس سوابق موجود نخستين بار توسط داروين (1837) مطرح شده است. پس از بررسي هاي مختلف، جهت سنجش و راه اندازي اين نوع هوش ، بار اون (1988) پرسشنامه اي 117 ماده اي با مقياس ليكرت تهيه كرده و اين ابزار در تحقيقات مختلف مورد استفاده واقع شده است. به موازات معرفي اين آزمون، مطالعات مختلف اعتباريابي اين پرسشنامه در جوامع مختلف انجام شده است كه شاخص ترين آن مطالعه اعتباريابي سموعي (1382) بوده كه پس از بررسي هاي مختلف روان سنجي روي مواد پرسشنامه و بررسي روايي سازة آن، تعداد عباراتهاي پرسشنامه به 90 سؤال و تحت 15 عامل تقليل يافت. جهت بررسي ساختار عاملي پرسشنامه در جمعيت دانش آموزي دورة پيش دانشگاهي ناحيه دو يزد، فرم نود سؤالي اين پرسشنامه در جمعيت 500 نفري اجرا و مورد بررسي قرار گرفت. پس از حذف پرسشنامه هاي ناقص، پاسخهاي توصيفي يا عزت كرانه اي، حجم نمونه مورد بررسي به 470 نفر تقيليل يافت. با بررسي هاي مختلف كه در فصل چهارم ارائه گرديد، اهم نتايج به دست آمده به شرح زير است:

ماتريس همبستگي عبارات و نمره كل نشان داد همبستگي پاسخ ها با هم نسبتاً پايين بوده و از اين ميان عبارتهاي 1 ، 3 ، 13 ، 59 ، 65 و 88 داراي ضعيف ترين همبستگي دروني بوده است. در بررسي پايايي كل از توان 85/0 به دست آمده كه ضريب بالايي مي‌باشد. در اين مرحله عبارتهاي 1، 3 ، 65 ، 21 ، 54 و 58 داراي همساني دروني كمتري با ساير سؤالات بوده و از ادامه تحليل حذف شدند. نتايج به دست آمده از تحليل پايايي دروني خرده مقياسها، ضرايب به دست آمده بين مقادير 37/0 تا 64/0 متغير مي باشد. درمقايسه با نتايج تحليل سموعي (1382)، برخي عبارات از مقياسهاي حل مسأله، استقلال، خودشكوفايي، خودآگاهي هيجاني، خوشبيني، مسئوليت پذيري اجتماعي و همدلي حذف شده است. پس از اين، همبستگي همه خرده مقياسها با نمره كل پرسشنامه داراي ضريب معناداري بوده است. در مرحله پايايي اعتباريابي آزمون ، پس از حذف سؤالات شماره هاي 1 ، 3 ، 13 ، 59 ، 65 ، 88 ، 21 ، 54 و 58 كه از مراحل قبلي حذف شده است،‌جهت بررسي روايي سازه از تحليل مؤلفه هاي اصلي و چرخش واريماكس استفاده شد كه به دليل همبستگي دروني ضعيف عبارتها و عدم همگرايي بين آنها جهت قرارگرفتن در عوامل مختلف، حتي پس از چرخش، برنامه SPSS از بارگذاري عبارتها تحت عوامل مختلف ناكام ماند كه دلايل روشن شناختي مختلفي براي آن در فصل چهارم ارائه شده است.

فهرست:

فصل اول: طرح تحقيق                                                                            

مقدمه4

بيان مسأله5

اهميت و ضرورت تحقيق6

اهداف پژوهش7

- هدف كلي7

- اهداف جزئي7

سؤالات پژوهش7

فرضيه هاي پژوهش8

تعريف متغير8

- تعريف نظري8

- تعريف عملياتي8

فصل دوم: ادبيات و پيشينه تحقيق

مقدمه10

بخش اول: سوابق نظري10

تاريخچه طرح هوش هيجاني10

تعاريف هوش هيجاني13

خصايصي كه هوش عاطفي را مي سازند14

گستره هوش هيجاني15

هوش هيجاني و توانايي شغلي15

هوش هيجاني و موفقيت زناشويي16

هوش هيجاني و اختلال هاي رواني16

هوش هيجاني و حافظه17

هوش هيجاني و آينده17

آموزش و پرورش و افزايش هوش هيجاني17

نقش مدرسه در پرورش هوش هيجاني19

هوش هيجاني از ديدگاه بار-اُن20

مشخصات هوش هيجاني بار- اُن21

حيطه هاي پرسشنامه هوش عاطفي بار-اُن22

نحوه نمره گذاري پرسشنامه23

معرفي سئوالات مربوط به هر مقياس24

كليد نمره گذاري آزمون هيجان بهر بار-اُن25

ارزيابي پرسشنامه هوش عاطفي بار-اُن26

لزوم هنجاريابي پرسشنامه هوش عاطفي بار-اُن26

بخش دوم: سوابق پژوهشي27

پژوهش هاي خارجي27

پژوهش هاي داخلي33

فصل سوم: روش شناختي تحقيق

مقدمه40

روش تحقيق40

جامعه تحقيق40

نمونه تحقيق40

روش نمونه گيري41

ابزار پژوهش41

روش اجراي تحقيق42

روش هاي تجزيه و تحليل داده ها42

فصل چهارم: تجزيه و تحليل داده ها

مقدمه45

1- ماتريس همبستگي سئوالات آزمون با هم و با نمره كل46

2- ماتريس همبستگي خرده مقياس ها قبل از تحليل46

3- محاسبه پايايي كل آزمون51

4- تحليل پايايي دروني مقياس هاي پرسشنامه هوش هيجاني52

5- شاخص هاي توصيفي خرده مقياس ها و ميانگين كل هوش هيجاني53

6- ماتريس همبستگي كل خرده مقياس ها با هم و با نمره كل54

7- تحليل عوامل به روش مؤلفه هاي اصلي و چرخش واريماكس54

فرضيه هاي تحقيق55

نتيجه نهايي تحليل پرسشنامه57

فصل پنجم: بحث و نتيجه گيري

مقدمه59

مروري بر تحقيق59

بحث و نتيجه گيري60

پيشنهادات تحقيق61

- پيشنهاد به والدين61

- پيشنهاد به دانش آموزان62

- پيشنهاد به معلمان62

- پيشنهاد به مسئولين آموزش و پرورش62

- پيشنهاد براي تحقيقات آينده63

محدوديت هاي تحقيق63

- محدوديت هاي تحت كنترل پژوهشگر63

- محدوديت هاي خارج از كنترل پژوهشگر64

منابع و مآخذ65

منابع فارسي65

منابع انگليسي70

منابع اينترنتي71

ضمائم72

معرفي نامه از دانشگاه

معرفي نامه از آموزش و پرورش

نمونه اي از پرسشنامه

نمونه اي از پاسخنامه

جدول ها و نمودارهاي تحقيق

- ماتريس همبستگي سئوالات آزمون با هم و با نمره كل

- ماتريس همبستگي خرده مقياس ها قبل از تحليل

- محاسبه پايايي كل آزمون

- تحليل پايايي دروني مقياس هاي پرسشنامه هوش هيجاني

- شاخص هاي توصيفي خرده مقياس ها و ميانگين كل هوش هيجاني

- ماتريس همبستگي كل خرده مقياس ها با هم و با نمره كل

- تحليل عوامل به روش مؤلفه هاي اصلي و چرخش واريماكس

- خلاصه مطالعه سموعي 1382

مقالات انگليسي

محتوای فایل دانلودی

فایل ورد

خرید و دانلود فایل
 • قیمت: 7,000 تومان
 • فرمت فایل دانلودی: .rar
 • حجم فایل: 178 کیلوبایت

راهنمای خرید و دانلود فایل

 • پرداخت با کلیه کارتهای بانکی عضو شتاب امکانپذیر است.
 • پس از پرداخت آنلاین، بلافاصله لینک دانلود فعال می شود و می توانید فایل را دانلود کنید. در صورتیکه ایمیل خود را وارد کرده باشید همزمان یک نسخه از فایل به ایمیل شما ارسال میگردد.
 • در صورت بروز مشکل در دانلود، تا زمانی که صفحه دانلود را نبندید، امکان دانلود مجدد فایل، با کلیک بر روی کلید دانلود، برای چندین بار وجود دارد.
 • در صورتیکه پرداخت انجام شود ولی به هر دلیلی (قطعی اینترنت و ...) امکان دانلود فایل میسر نگردید، با ارائه نام فایل، کد فایل، شماره تراکنش پرداخت و اطلاعات خود، از طریق تماس با ما، اطلاع دهید تا در اسرع وقت فایل خریداری شده برای شما ارسال گردد.
 • در صورت وجود هر گونه مشکل در فایل دانلود شده، حداکثر تا 24 ساعت، از طریق تماس با ما اطلاع دهید تا شکایت شما مورد بررسی قرار گیرد.
 • برای دانلود فایل روی دکمه "خرید و دانلود فایل" کلیک کنید.

نام
ایمیل
تلفن تماس
سوال یا نظر