تجارت جهاني و پيوستن ايران به WTO و تأثير آن بر صنعت بيمه كشور

5,000 تومان می‌توانید توسط تمام کارت‌های بانکی عضو شتاب خرید خود را انجام داده و بلافاصله بعد از خرید فایل را دریافت نمایید. خرید و دانلود فایل سوال از فروشنده راهنمای دریافت
 • اطلاعات و مشخصات فایل
تجارت جهاني و پيوستن ايران به WTO و تأثير آن بر صنعت بيمه كشور
 • کد فایل: 21802
 • قیمت: 5,000 تومان
 • فرمت فایل دانلودی: .rar
 • حجم فایل: 318 کیلوبایت
 • تعداد مشاهده: 1240 بازدید
 • فرمت فایل اصلی: doc
 • تعداد صفحات: 200 صفحه
 • اطلاعات فروشنده

شرح فایل

فهرست مطالب

فصل اول كليات تحقيق

1-1) مقدمه 1

1-2) موضوع تحقيق 2

1-3-) هدف از انتخاب موضوع 2

1-4-) اهميت و ارزش تحقيق2

1-5) كاربرد نتايج تحقيق3

1-6) فرضيات تحقيق 3

1-7) سابقه تحقيق 4

1-8) روش تحقيق 4

1-9) جامعه آماري 4

1-10) ابزار گردآوري داده‌ها4

1-11) كليد واژه‌ها 5

فصل دوم

بخش اول: سازمان تجارت جهاني

2-1-1) مقدمه6

2-1-2) موافقتنامه عمومي تعرفه و تجارت (گات) 7

2-1-3) اصول اساسي گات8

2-1-3-1) اصل  عدم تبعيض و تعميم اصل دولت كامله الوداد8

الف

 

2-1-3-2) اصل تثبيت و كاهش تعرفه‌هاي گمركي از طريق مذاكرات متوالي 9

2-1-3-3) اصل مشورت9

2-1-3-4) اصل حفاظتها9

2-1-4) مذاكرات چند جانبه گات 10

2-1-5) ايجاد سازمان تجارت جهاني 12

2-1-6) تفاوتهاي گات با سازمان تجارت جهاني12

2-1-7) ساختار سازمان تجارت جهاني 14

2-1-7-1) كنفرانس وزيران 14

2-1-7-2) شوراي عمومي 14

2-1-7-3) كميته‌ها 15

2-1-7-4) دبيرخانه 15

2-1-7-5) رويه تصميم‌گيري 15

2-1-8) اهداف و وظايف سازمان تجارت جهاني 16

2-1-9) مذاكرات تجاري پس از تأسيس سازمان تجارت جهاني 17

2-1-10) موافقتنامه عمومي راجع به تجارت خدمات 21

2-1-10-1) اقسام خدمات 22

2-1-10-2) اختلافات ميان كالاها و خدمات 23

2-1-10-3) چهار شيوه معاملات بين‌المللي خدمات 23

2-1-10-4) چگونگي اعطاي حمايت در بخشها و خدمات 24

2-1-11) متن چارچوب موافقتنامه25

3-1-12) تعهدات كلي 26

2-1-12-1) رفتار دولت كامله الوداد26

2-1-12-2) شفافيت: تأسيس واحدهاي تماس و پاسخگو27

2-1-12-3) تأثير متقابل صلاحيتهاي مورد نياز براي عرضه خدمات 27

2-1-12-4) مقررارت حاكم بر انحصارها، عرضه‌كنندگان انحصاري خدمات و ساير

رويه‌هاي بازرگاني محدود كننده 28

2-1-12-5) تعهدات آزادسازي 31

2-1-12-6) پرداختها و انتقالات 31

2-1-12-7) افزايش مشاركت كننده‌هاي در حال توسعه 32

2-1-13) روند آزادسازي تجارت خدمات 33

2-1-13-1) چگونگي گنجاندن خدمات در نظام تجارت بين‌الملل 34

2-1-13-2) سابقه مذاكرات خدمات مالي در چارچوب موافقتنامه عمومي تجارت

خدمات 35

2-1-13-3) تعهدات خدمات مالي در مورد كشورهايي كه اخيراً به سازمان تجارت

جهاني پيوسته‌اند: 36

2-1-14) عضويت در سازمان تجارت جهاني 37

2-1-14-1) مشكلات پيچيدگيهاي الحاق به سازمان تجارت جهاني 38

2-1-14-2) نقش و وظيفه آنكتاد در پروسة الحاق 39

2-1-14-3) فرايند الحاق 40

2-1-15) سازمان تجارت جهاني و كشورهاي در حال توسعه 43

2-1-16) ايران و سازمان تجارت جهاني 44

2-1-16-1) الحاق ايران به سازمان تجارت جهاني 4


 

2-1-16-2) مراحل هفت‌گانه عضويت ايران در سازمان تجارت جهاني 45

2-1-16-3) جنبه‌هايي از تعارات حقوقي ايران، مقررات wto در صنعت بيمه 48

2-1-17) مزيتهاي عضويت در سازمان تجارت جهاني 50

2-1-17-1 منافع حاصل از  روتين به سازمان تجارت جهاني در بخش خدمات 50

2-1-18) چالشها و فرصتها در فرآيند جهاني شدن  اقتصاد52

بخش دوم- بيمه

2-2-1) مقدمه57

2-2-2) تعريف واژه بيمه58

2-2-3) تعريف بيمه 58

2-2-4) تعريف صنعت بيمه58

2-2-5) تقسيم‌بندي انواع بيمه 59

2-2-6) تاريخچة بيمه 62

2-2-6-1) تاريخچة بيمه در ايران 64

2-2-6-2) جايگاه صنعت بيمه بعد از انقلاب اسلامي 65

2-2-7) نظريه بيمه و اقتصاد67

2-2-8) تأثير صنعت بيمه بر فعاليت اقتصاد كلان 67

2-2-9) تأثير بر موازنه ارزي 69

2-2-10) بيمه و ايجاد اطمينان براي سرمايه گذاري در صنايع جديد71

ت

 

2-2-11) تضمين اجراي طرحهاي سرمايه‌گذاري به كمك انواع بيمه 71

2-2-12) بيمه و صادرات 72

2-2-13) نقش پس‌اندازي بيمه75

2-2-14) مروري بر تحولات بيمه در ايران 77

2-2-15) بررسي شاخصهاي ارزيابي فعاليت صنعت بيمه طي سالهاي 1381-135089

2-2-15-1) وضعيت صنعت بيمه در جهان و در مقايسه با ايران 96

2-2-16) علتهاي اساسي عدم توسعه بيمه در ايران 96

2-2-17) جايگاه صنعت بيمه در تجارت الكترونيكي 99

2-2-18) آزادسازي و خصوصي‌سازي صنعت بيمه 100

2-2-18-1) خصوصي سازي چيست؟101

2-2-19) ملاحظات سياسي براي بازارهاي در حال توسعه103  

بخش سوم- مطالعه موردي

2-3-1) مقدمه 107

2-3-2) تعهدات خاص 107

2-3-3) نحوة‌ تنظيم جدول تعهدات 108

2-3-4) بررسي تعهدات سپرده شده در بخش خدمات بيمه در چند پروژة منتخب 108

2-3-5) تجربه چين در آزادسازي خدمات بيمه و الحاق به سازمان تجارت جهاني 111

2-3-5-1) صنعت بيمه چين131

2-3-5-2) بيمه گران خارجي در چين132

2-3-5-3) تأثير توافق نامه WTO بر صنعت بيمه چين133

2-3-5-4) اقدامات صنعت بيمه چين براي توافنامه WTO 134

ث

 

2-3-5-5) نتيجه‌گيري 135

فصل سوم- روش تحقيق

3-1) مقدمه 138

3-2) نوع و روش تحقيق 138

3-3) جامعه آماري 139

3-4) اطلاعات آماري مورد استفاده در مدلهاي Panel Data 141

3-5) مزاياي استفاده از مدلهاي Panel Data 142

3-6) روشهاي تخمين مدلهاي Panel Data 147

3-6-1) اثرات ثابت 149

3-6-2) اثرات تصادفي 150

3-7) آزمون اثرات ثابت 152

3-8) تصريح مدل جهت بررسي اثرات عضويت در سازمان تجارت جهاني بر روي صنعت

بيمه كشورهاي در حال توسعه 153

تصريح مدل جهت بررسي اثرات عضويت در WTO بر روي شاخص نفوذ بيمه‌اي

در كشورهاي در حال توسعه153

تصريح مدل جهت بررسي تأثير عضويت در WTO بر روي حق بيمه سرانه كشورهاي

در حال توسعه 154

تصريح مدل جهت بررسي تأثير عضويت در WTO بر روي سهم كشورهاي  در حال

توسعه از كل بازار بيمة جهاني154

3-9) روش استفاده از داده‌هاي آماري مدلهاي Panel Data 155

3-10) خلاصه و جمع‌بندي 155

ج

 

فصل چهارم- تجزيه و تحليل داده‌ها

4-1) مقدمه 157

4-2) آزمون فرضيه‌ها 158

4-2-1) فرضية ‌فرعي شماره 1158

آزمون برابري عرض از مبدأها158

صحت آماري تخمين 158

تجزيه و تحليل نتايج159

4-2-2) فرضيه فرعي شماره 2161

آزمون برابري عرض از مبدأها161

صحت آماري تخمين 161

تجزيه و تحليل نتايج162

4-2-3) فرضيه فرعي شماره 3163

آزمون برابري عرض از مبدأها163

صحت آماري تخمين 163

تجزيه و تحليل نتايج164

فصل پنجم- نتيجه‌گيري و پيشنهادات

5-1) مقدمه 167

5-2) نتيجه‌گيري 167

5-3) رهنمودها172

منابع و مأخذ

- منابع فارسي175

چ

 

- منابع انگليسي 181

ضمائم و پيوستها182


فهرست جداول

جدول (2-1-1): مذاكرات ادواري گات در دوره 1381-135011

جدول (2-2-1): شاخصهاي ارزيابي فعاليت صنعت بيمه 92

جدول (2-3-1): تعهدات خاص كشور تركيه در بخش خدمات بيمه 112

جدول (2-3-2): تعهدات خاص كشور مالزي در بخش خدمات بيمه115

جدول (2-3-3): تعهدات خاص اتحاديه اروپا118

جدول (2-3-4): تعهدات خاص كشور چين در بخش خدمات بيمه127


فهرست نمودارها

نمودار (2-1-2): تشريفات الحاق به سازمان تجارت جهاني 42

نمودار (2-2-1): حق بيمة سرانه (1370-1371) 93

نمودار (2-2-2) حق بيمة سرانه (1381-1371) 94

نمودار (2-2-3) شاخص نفوذ بيمه‌اي (1381-1350) 95

 

خ

 



خرید و دانلود فایل
 • قیمت: 5,000 تومان
 • فرمت فایل دانلودی: .rar
 • حجم فایل: 318 کیلوبایت

راهنمای خرید و دانلود فایل

 • پرداخت با کلیه کارتهای بانکی عضو شتاب امکانپذیر است.
 • پس از پرداخت آنلاین، بلافاصله لینک دانلود فعال می شود و می توانید فایل را دانلود کنید. در صورتیکه ایمیل خود را وارد کرده باشید همزمان یک نسخه از فایل به ایمیل شما ارسال میگردد.
 • در صورت بروز مشکل در دانلود، تا زمانی که صفحه دانلود را نبندید، امکان دانلود مجدد فایل، با کلیک بر روی کلید دانلود، برای چندین بار وجود دارد.
 • در صورتیکه پرداخت انجام شود ولی به هر دلیلی (قطعی اینترنت و ...) امکان دانلود فایل میسر نگردید، با ارائه نام فایل، کد فایل، شماره تراکنش پرداخت و اطلاعات خود، از طریق تماس با ما، اطلاع دهید تا در اسرع وقت فایل خریداری شده برای شما ارسال گردد.
 • در صورت وجود هر گونه مشکل در فایل دانلود شده، حداکثر تا 24 ساعت، از طریق تماس با ما اطلاع دهید تا شکایت شما مورد بررسی قرار گیرد.
 • برای دانلود فایل روی دکمه "خرید و دانلود فایل" کلیک کنید.

نام
ایمیل
تلفن تماس
سوال یا نظر