پایان نامه: عوامل اجتماعی موثر در صرفه جویی مصرف برق

25,000 تومان می‌توانید توسط تمام کارت‌های بانکی عضو شتاب خرید خود را انجام داده و بلافاصله بعد از خرید فایل را دریافت نمایید. خرید و دانلود فایل سوال از فروشنده راهنمای دریافت
 • اطلاعات و مشخصات فایل
پایان نامه: عوامل اجتماعی موثر در صرفه جویی مصرف برق
 • کد فایل: 21740
 • قیمت: 25,000 تومان
 • فرمت فایل دانلودی: .doc
 • حجم فایل: 904 کیلوبایت
 • تعداد مشاهده: 683 بازدید
 • فرمت فایل اصلی: word
 • تعداد صفحات: 90 صفحه
 • اطلاعات فروشنده

شرح فایل

1-1- مقدمه

انرژي، همواره نقش اساسي در زندگي بشر ايفا نموده است. به طوري که يکي از عوامل پيشرفت جوامع انساني از سطح جوامع ابتدايي به جوامع صنعتي و کنوني، کشف انرژي بوده است. يکي از انواع انرژي¬ها، که نقش اساسي در زندگي کنوني بشر دارد، نيروي الکتريسيته يا برق مي¬باشد. تمدن امروز بشر، چه زندگي فردي و چه زندگي اجتماعي او به گونه¬اي است که بدون در نظر گرفتن برق، تصور آن بسيار مشکل است(قاسمي، 1389). ما براي روشنايي خانه و شهر خود، بکار گيري وسايل برقي، و براي رشد و توسعه¬ي اقتصادي، نياز به استفاده از اين انرژي حياتي در بخش خانگي، صنعت و کشاورزي داريم تا از اين طريق چرخه¬ي حيات اجتماعي و اقتصادي به حرکت در آيد.
برق یکی از منابع تأمین کننده انرژی است که تقاضای جهانی آن در حال افزایش است. مسائل زیست محیطی ناشی از بکارگیری سوخت های فسیلی که یکی از مشکلات گریبانگیر جهان امروز است منجر به افزایش تمایل جامعه جهانی به سمت استفاده از سوخت های با آلایندگی کمتر¬¬ و سالمتر مانند¬¬ برق شده است. علاوه بر این، روند رو به رشد تکنولوژی، تولیدات صنعتی، گسترش شهرنشینی و افزایش سطح رفاه عمومی تقاضا برای برق را افزایش داده است (لین و اسمیت ،2009).
انرژي برق را مي¬توان در گروه انرژي¬هاي ثانويه لحاظ نمود، زيرا توليد برق مستلزم به کارگيري انرژي-هاي نهفته در ساير حامل¬هاي ديگر انرژي از قبيل نفت، گاز، زغال سنگ، آب و غيره مي¬باشد. به کارگيري اين گونه منابع انرژي، علاوه بر هدر روي آنها، مشکلات زيست محيطي فراواني از قبیل تغيير شرايط اقليمي، اثرات گلخانه¬اي، بارش باران¬هاي اسيدي، هدرروي منابع آب و غيره، را فراهم آورده است(Fay & Golomb: 2002). پيامدهاي زيان¬بار ناشي از كمبود منابع انرژي و مشکلات زيست محيطي آن، باعث شده است از دهه 1970 به اين سو در طي چندين كنفرانس بين المللي در بالاترين
سطوح سياسي(مکنون، 1385) رويکرد استفاده¬ي بهينه از منابع انرژي و حفظ آن، براي رسيدن به توسعه پايدار مورد توجه قرار گيرد. اين رويکردها که در ابتدا به طور عمده بر تهيه و توليد انرژي متمرکز بود، در مرحله دوم خود رويکردهاي فني و اقتصادي را مورد توجه قرار داد و بالاخره در مسير رشد و گسترش خود به رويکردهاي صرفه¬جويي در مصرف انرژي و مبتني بر تغيير رفتار و نگرش مصرف¬کنندگان منتهي شد. اگر چه در کشورهاي توسعه يافته با استفاده از استراتژيهاي اقتصادي و تکنولوژيک توانسته¬اند مقدار مصرف مطلق انرژي را تا حدودي کاهش دهند، اما تحقيقات نشان داده است که در کشورهاي در حال توسعه به علت ساختارهاي کنترل کننده ابتدايي و عقب ماندگي تکنولوژيک و ناکافي بودن انگيزه¬هاي صرفه¬جويي انرژي و به دليل در دسترس و زياد و ارزان بودن انرژي، استراتژيهاي فني و اقتصادي موفقيت¬هاي زيادي کسب نکرده¬اند. لذا توجه به استراتژيهاي تغيير رفتار و نگرش (از جنبه اجتماعي، روانشناختي) مصرف-کنندگان بيش از هميشه در برنامه¬هاي صرفه¬جويي و بهينه سازي مصرف انرژي مورد توجه قرار گرفته است(صفاري، 1384). در اين زمينه طي دهه¬هاي اخير، توجه به نقش زنان در صرفه¬جويي و حفاظت از منابع و انرژي اهميت شاياني پيدا نموده است. به طوري که برخي معتقدند که زنان به دليل زن بودن بهتر از مردان از منابع طبيعي و محيط زيست خود محافظت مي¬کنند. گروه ديگري معتقدند که زنان نه به عنوان زن بودن، بلکه به علت تجربه¬هايي که در زمينه استفاده از منابع طبيعي و مديريت آن دارند بيش از مردان در حفظ محيط زيست نقش دارند و سرانجام برخي نظريه¬پردازان بر اين باورند که زنان داراي نيروهايي هستند که هنوز کشف نشده و از اين رو لازم است برنامه ريزان توسعه براي شکوفايي چنين نيروهاي بالقوه¬اي بستري مناسب فراهم آورند(يوسفيان، 1378). از اين رو بود که دستور کار 21 فصلي از نشست خود را به نقش زنان در حفاظت از محيط زيست و منابع انرژی اختصاص داد و بيان مي¬کند که زنان به عنوان نيمي از ظرفيت فعال جامعه و مديران بالقوه و بالفعل فرهنگ¬سازي در جامعه ¬مي¬توانند نقش بي¬بديلي در مديريت مصرف و انتقال اين فرهنگ به نسل¬هاي بعد داشته باشد. و لذا دولت¬ها موظف هستند از توان زنان در مديريت مصرف استفاده نمايند(ويسي و زرنديان، 1388). با اين اوصاف اين پژوهش در پي بررسي ميزان گرايش زنان به صرفه¬جويي در مصرف برق خانگي مي¬باشد.

محتوای فایل دانلودی

خلاصه ای از فهرست مطالب
فهرست مطالب
عنوان صفحه
فصل اول: کلیات
1-1:مقدمه.....................................................................................................................................................................................................1
1-2: بیان مسئله...........................................................................................................................................................................................3
1-3: اهمیت و ضرورت پژوهش.................................................................................................................................................................5
1-4: اهداف پژوهش.....................................................................................................................................................................................8
1-4-1: هدف کلی........................................................................................................................................................................................8
1-4-2: اهداف جزئی...................................................................................................................................................................................8
1-5: کاربرد نتایج.........................................................................................................................................................................................9
فصل دوم
2-1: پیشینه¬ی تحقیق.............................................................................................................................................................................10
2-1-1-:مقدمه...........................................................................................................................................................................................10
2-1-2: پژوهش¬های داخلی....................................................................................................................................................................10
2-1-3: پژوهش¬های خارجی...................................................................................................................................................................13
2-1-4: جمع¬بندی پیشینه......................................................................................................................................................................16
2-2: مبانی نظری پژوهش.......................................................................................................................................................................17
2-2-1: مقدمه:...........................................................................................................................................................................................17
فصل سوم
3-1: مقدمه.................................................................................................................................................................................................65
3-2: روش پژوهش....................................................................................................................................................................................65
3-3: جامعه¬ی آماری.................................................................................................................................................................................65
3-4: واحد آماری.......................................................................................................................................................................................67
3-5: حجم نمونه........................................................................................................................................................................................67
3-6: نحوه¬ی نمونه¬گیری...........................................................................................................................................................................69
3-7: ابزار پژوهش......................................................................................................................................................................................70
3-8: تعاریف مفهومی و عملیاتی متغیرها............................................................................................................................................71
3-8-1: تعاریف مفهومی متغیر¬های پژوهش........................................................................................................................................71
3-8-1-1: تعریف مفهومی متغیر وابسته.............................................................................................................................................71
3-8-1-2: تعریف مفهومی متغیرهای مستقل....................................................................................................................................71
3-8-2: تعریف عملیاتی متغیرهای پژوهش.........................................................................................................................................72
3-8-2-1: تعریف عملیاتی متغیر وابسته.............................................................................................................................................72
3-8-2-2: تعاریف عملیاتی متغیرهای مستقل...................................................................................................................................75
3-9: اعتبار و روایی...................................................................................................................................................................................81
3-9-1: اعتبار.............................................................................................................................................................................................81
3-9-2: پایایی............................................................................................................................................................................................85
3-10: روش¬های تجزیه و تحلیل داده¬ها..............................................................................................................................................86
3-11: نرم افزار مورد استفاده در تحقیق..............................................................................................................................................86
فصل پنجم
5-1: خلاصه¬ی پژوهش.........................................................................................................................................................................103
5-2: بحث و نتیجه¬گیری......................................................................................................................................................................107
5-3: راهکارها و پیشنهادها...................................................................................................................................................................113
5-3-1: پیشنهادهای پژوهشی.............................................................................................................................................................113
5-3-2: پیشنهادهای اجرایی................................................................................................................................................................114
5-4: محدودیت¬های تحقیق.................................................................................................................................................................115
منابع...........................................................................................................................................................................................................116
پیوست¬ها...................................................................................................................................................................................................

راهنمای استفاده

با توجه به کامل بودن و همچنین word بودن به راحتی قابل استفاده می باشد.

خرید و دانلود فایل
 • قیمت: 25,000 تومان
 • فرمت فایل دانلودی: .doc
 • حجم فایل: 904 کیلوبایت

راهنمای خرید و دانلود فایل

 • پرداخت با کلیه کارتهای بانکی عضو شتاب امکانپذیر است.
 • پس از پرداخت آنلاین، بلافاصله لینک دانلود فعال می شود و می توانید فایل را دانلود کنید. در صورتیکه ایمیل خود را وارد کرده باشید همزمان یک نسخه از فایل به ایمیل شما ارسال میگردد.
 • در صورت بروز مشکل در دانلود، تا زمانی که صفحه دانلود را نبندید، امکان دانلود مجدد فایل، با کلیک بر روی کلید دانلود، برای چندین بار وجود دارد.
 • در صورتیکه پرداخت انجام شود ولی به هر دلیلی (قطعی اینترنت و ...) امکان دانلود فایل میسر نگردید، با ارائه نام فایل، کد فایل، شماره تراکنش پرداخت و اطلاعات خود، از طریق تماس با ما، اطلاع دهید تا در اسرع وقت فایل خریداری شده برای شما ارسال گردد.
 • در صورت وجود هر گونه مشکل در فایل دانلود شده، حداکثر تا 24 ساعت، از طریق تماس با ما اطلاع دهید تا شکایت شما مورد بررسی قرار گیرد.
 • برای دانلود فایل روی دکمه "خرید و دانلود فایل" کلیک کنید.

نام
ایمیل
تلفن تماس
سوال یا نظر