پروژه کامل انواع گل و گیاه و مشخصات آن ها

41,600 تومان می‌توانید توسط تمام کارت‌های بانکی عضو شتاب خرید خود را انجام داده و بلافاصله بعد از خرید فایل را دریافت نمایید. خرید و دانلود فایل سوال از فروشنده راهنمای دریافت
 • اطلاعات و مشخصات فایل
پروژه کامل انواع گل و گیاه و مشخصات آن ها
 • کد فایل: 13011
 • قیمت: 41,600 تومان
 • فرمت فایل دانلودی: .zip
 • حجم فایل: 4,141 کیلوبایت
 • تعداد مشاهده: 2233 بازدید
 • فرمت فایل اصلی: doc
 • تعداد صفحات: 416 صفحه
 • اطلاعات فروشنده

شرح فایل

فرمت فایل:word (قابل ویرایش)

تعداد صفحات:416

گیاه
تکامل گیاهان
حیات در پروتروزوئیک
جلبک
مشخصات تال در جلبکها
دیواره یاخته‌ای
کلروپلاست یا کروماتوفور
تاژک
تولید مثل در جلبکها
چرخه زندگی جلبکها
انواع چرخه زندگی
رده بندی جلبکها
سیانوفیتا یا جلبکهای سبز – آبی
جلبکهای سبز
اوگلنوفیتا
کاروفیتا
کریسوفیتا
جلبکهای قهوه‌ای
جلبکهای قرمز
دینوفیتا
حیات در پالئوزوئیک
دم
اسبیان
حیات در مزوزوئیک
حیات در دوره تریاس
پنجه
گرگیان
مشخصات شاخه پنجه گرگیان
رده لیکوپودیوپسیدا
رده ایزوتوپسیدا
ویژگیهای مهم پنجه گرگیان
اهمیت اقتصادی شاخه لیکوپودفیتا
محل رشد و تکثیر
سرخسها
دستگاه رویشی سرخسها
چرخه زندگی و تولید مثل در سرخسها
حیات در دوره ژوراسیک
حیات در دوره کرتاسه
انجیر
جایگاه انجیر در آیات و احادیث
اصل و قدمت گیاه
مشخصات گیاه شناسی
آب و هوای مطلوب برای درخت انجیر
خاک مطلوب درخت انجیر
ازدیاد درخت انجیر
آفات و بیماریهای درخت انجیر
حیات در دوران سنوزوئیک
رده بندی گیاهان دو لپه
دو لپه‌ایهای جدا گلبرگ Dialypetalae
تالامیفلورها
دیسیفلورها
کالسیفلورها
دو لپه‌ایهای بی‌گلبرگ Monochlamideae
گیاهان گلدار
تاریخچه شناسایی بازدانگان
اندامهای رویش و زایشی در بازدانگان
رده بندی بازدانگان
نهاندانگان
رده بندی نهاندانگان
مقایسه اندامهای تولید مثلی گیاهان گلدار و بی گل
چرخه زندگی نهاندانگان
گامتوفیت نر
گامتوفیت ماده
مراحل چرخه گامتوفیت ماده
لقاح و تولید دانه
تاریخچه نهاندانگان
ویژگیهای مهم نهاندانگان
رده بندی نهاندانگان
رده دو‌لپه‌ایها
رده تک‌لپه‌ایها
اهمیت اقتصـــــــادی
بازدانگان
ساختمان بازدانگان
رده بندی بازدانگان
پرفانروگامها
مخروطداران
کلامیدوسپرمها
چرخه زندگی بازدانگان
مقایسه ویژگیهای نهاندانگان و بازدانگان
مقایسه دانه ذرت (نهاندانه) با دانه کاج (بازدانه)
نهانزادان آوندی
مشخصات شاخه پنجه گرگیان
رده
لیکوپودیوپسیدا
رده ایزوتوپسیدا
ویژگیهای مهم پنجه گرگیان
حیات در نئوژن
کاهو
انواع کاهو
کاهوی پیچ‌گرد
کاهوی پیچ معمولی
کاهوی پرک یا کاهوی برگ
کاهوی ساقه
آب و هوای مطلوب کاهو
خاک مطلوب کاهو
کود مورد استفاده کاهو
ازدیاد کاهو
بذر کاهو
بیماریهای کاهو
علوم مرتبط با کاهو
کوارترنری
طبقه بندی حوزه رده بندی گیاهان
ساختمان گیاه
نقش ریشه
انواع ریشه
آناتومی ریشه
ساقه
وظیفه ساقه
انواع ساقه
بخشهای مختلف ساقه
تغییر شکل ساقه
رشد ساقه
برگ
گل
میوه
دانه
بافت گیاهی
دید کلی
بافتهای مریستمی
انواع بافت مریستمی
مریستم جانبی
بافتهای بالغ
پارانشیم
کلانشیم
اسکلرانشیم
بافتهای مرکب
بافت آوندی
بافت چوبی
عناصر تراکئید
ساختار و شکل دیواره پسین عناصر تراکئیدی
فیبرها
یاخته‌های پارانشیمی
ویژگیهای چوب
فشردگی یا تراکم چوب
دوام
چوب
سایر کاربردهای چوب
گلها
کاسه گل (کاسبرگها)
جام گل (گلبرگها)
نافه گل (پرچمها
مادگی گل (برچه)
رده های گیاهان
خزه
ساختمان دستگاه رویشی
ساختمان دستگاه زایشی
آنتریدی
آرکگون
تبدیل تخم به گیاه کامل
ساختمان اسپروگون
رده بندی خزه‌ها
رده خزه‌های اصلی
رده هپاتیکها
رده شاخ واشها
تیره سرخدار
راسته مخروطیان
تیره سرخدار
مشخصات دستگاه رویشی
مشخصات دستگاه زایشی
لقاح و گرده افشانی
شرح جنس تاگزوس
رده مخروطیان
مشخصات عمومی رده کاجها
رده بندی مخروطیان
تیره کاج (pinaceace)
جنسهای مختلف تیره کاج
تیره سرو
تیره سرخدار
اهمیت اقتصادی مخروطیان
قارچ
ساختار قارچ
تولید مثل در قارچها
تقسیم بندی قارچها
زیر شاخه ماستیگو مایکوتینا
زیر شاخه زیگومایکوتینا
زیر شاخه آسکومایکوتینا
زیر شاخه با زیدیومایکوتینا
زیر شاخه دوترومایکوتینا
میکوریزا
میکرریزا خارجی
میکوریزای داخلی
فیزیولوژی گیاهی
موضوعات مطرح شده در فیزیولوژی گیاهی
تغذیه و جذب در گیاهان
احتیاجات گیاهان نسبت به انرژی
احتیاجات گیاهان نسبت به مواد
فتوسنتز
تنفس
رشد و نمو گیاهی
ارتباط فیزیولوژی گیاهی با سایر علوم
طبقه بندی جلبکها
تفاوت بین جلبکها و قارچها
شاخه‌های جلبکها
سیانوفیتها یا جلبکهای سبز _ آبی
اوگلنوفیتها یا جلبکهای تاژک‌دار
کلروفیت یا جلبکهای سبز
فائوفیتا یا جلبکهای قهوه‌ای
رودوفیتا یا جلبکهای قرمز
اهمیت جلبکها
تیره شمعدانی
شرح جنسها
جنس بیه برس تثینیا
جنس مونسانیا
جنس شمعدانی (پلارگونیوم)
جنس ژرانیوم
جنس ارودیوم
تیره پامچال
اختصاصات دستگاه رویشی
اختصاصات دستگاه زایشی
جنسهای تیره پامچال
تیره گل استکانی
جنس سمفیاندرا
جنس روگاندرا
جنس لگوسیا
جنس آسینوما
جنس میندیوم
تیره نارون
جنس اولموس یا اوجا یا نارون
گونه الموس کارپینی فولیا (اوجا)
گونه الموس دنسا یا نارون چتری
گونه الموس مونتانا یا ملج
جنس سلتیس یا داغداغان
گونه سلتیس اوسترالیس یا داغداغان
جنس زلکوا یا درخت آزاد
تیره جعفری
تیره فندق
تیره فندق
جنسهای تیره فندق
جنس ممرز
موطن اصلی و قدمت درخت پسته
مشخصات گیاه شناسی درخت پسته
آب و هوای مطلوب پسته
خاک مطلوب پسته
کود
ازدیاد درخت پسته و کاشت آن در باغ
بادام
مشخصات گیاه شناسی
پراکندگی جغرافیایی
انواع
خواص دارویی
بادام زمینی
خصوصیات گیاه‌شناسی
انواع بادام زمینی
خواص داروئی
استفاده‌های غذایی
کاربردهای دیگر بادام زمینی
تیره گردو
مشخصات تیره گردو Juglandaceae
اختصاصات دستگاه رویشی
اختصاصات دستگاه زایشی
گوجه
انتخاب و گزینش
گونه های اروپایی
گونه های پیوندی
گیلاس
اصل و قدمت گیلاس
اطلاعات گیاه شناسی گیلاس
گلهای گیلاس
آب و هوای مطلوب درخت گیلاس
خاک مرغوب درخت گیلاس
رسیدن گیلاس
تکثیر گیلاس
پیوند
تیره چنار
هلو
گلابی
سیب زمینی
مبدا و منشاء گیاهی
کشت سیب زمینی
شلغم
خواص داروئی:
گیاهان تیره چنار
مشخصات رویشی و زایشی
موقعیت این تیره در سیستماتیک
تیره چنار در ایران
تیره لاله عباسی
جنسهای تیره لاله عباسی
جنس کومی کارپوس
جنس برهاویا
جنس آلونیا
جنس میرابیلیس یا لاله عباسی
جنس بوگن ویله‌آ یا گل کاغذی
تیره نیلوفر آبی
اختصاصات دستگاه رویشی
اختصاصات دستگاه زایشی
شرح جنسهای تیره نیلوفر آبی در ایران
جنس نوفار
جنس نمفه‌آ
جنس لاله مردابی یا سله باقلا
تیره نرگس
گل نرگس
تکثیر نرگس‌ها
مراقبت از نرگسها
تعداد گونه‌های نرگس
تیره گل شیپوری
گل شیپوری
اختصاصات دستگاه رویشی
اختصاصات دستگاه زایشی
جنس گل شیپوری
کاربرد و اهمیت اقتصادی
گل سنگ
پیکر گلسنگها
شکل ظاهری گلسنگ ها
گل سنگ دریایی نارنجی:
تیره گل سرخ
جنسهای تیره گل سرخ
جنس هلو
جنس توت فرنگی
جنس بادام
جنس گیلاس
جنس زردآلو
جنس گلابی
جنسهای دیگر
تمشک
نیاز اکولوژیکی
بیماریها آفات
چای
موطن اصلی چای و انتشار آن در سایر ممالک
مشخصات گیاهشناسی درخت چای
ترکیب شیمیایی برگ چای
آب و هوای مطلوب چای
خاک مطلوب چای
کود مورد استفاده
ادیاد درخت چای
زیتون
مشخصات گیاه شناسی درخت زیتون
آب و هوای مطلوب درخت زیتون
خاک مطلوب درخت زیتون
ازدیاد درخت زیتون
کود و حفظ حاصلخیزی خاک در باغ زیتون
علفهای هرز انگلی
گیاهان تیره لورانتاسه (تیره دارواش)
چشم بلبلی یا شیرینگ
موخور
دارواش
آرستوبیوم اکسی سوری
تیره پیچک صحرایی
سس‌ها
گیاهان تیره گل جالیز
گل جالیز
گیاهان تیره میمون
گیاهان و مهندسی ژنتیک
اطلاعات اولیه
تولید گیاه از طریق کشت سلولی
ساختن گیاهان دو رگه با استفاده از ادغام پروتوپلاستی
پلاسمید
موتانهای پلاسمید Ti
انتقال DNA به گیاه از طریق شوک الکتریکی
کاربردهای انتقال ژن به گیاهان
چشم انداز
نقش هاي عمده
كاهش دما و افزايش رطوبت نسبي
تغيير ميكروكليما
مقابله با جزاير گرما
كاهش ميزان سرب
الگوهاي فضاي سبز شهري
كمربندهاي فضاي سبز محاط كننده
كمانهاي سبز
محورهاي سبز
كمربند سبز
فضاي سبز گياهان
انواع گوناگون فضاهاي سبز
انواع فضاي سبز شهري
مديريت فضاي سبز شهري
ارزيابي
طراحي و كاشت
نظارت بر حفظ و نگهداري با مشاركت مردم
فضای سبز
اهميت فضاي سبز
ضرورت فضاي سبز
آلودگي هوا
آلودگي صدا
توليد اكسيژن و جذب دي اكسيد كربن
كنترل تشعشعات و باز تاب نور
كنترل ترافيك
زيبايي آفريني
معماري شهرها
جذب فون
كنترل باد
تفرجگاه
تأثير رواني
ذخيره انرژي
تاج بري يا برگاب
درختان و سيلاب
ضرورت فضای سبز
مدیریت فضای سبز شهری
نگهداری فضای سبز
آبیاری
کود دهی
اصول هرس وتربیت
دلایل و فواید هرس
مبلمان پارک
ابنیه پارک
طراحی وکاشت
فاکتور ها مورد نیاز برای یک طراحی مناسب
عناصر مورد نیاز در طراحی فضای سبز شهری
گل ها
چمن
پرچین ها
راهکارهای برای افزایش مشارکت مردمی
كاشت رديفي گياهان
گلها
كاشت گياهان در لاوك (گلدانهاي بزرگ)
گياهان خزنده بالا رونده
پرچين ها
پرچين هاي هرس شده:
پرچين هاي آزاد:
پرچين وحشي
بيشه هاي انبوه و مركب
چمن، چمن درشت و علفزار
چمن ظريف
چمن درشت:
علفزار
علفزار خشك
علفزار كم محصول
علفزار حاصلخيز
طراحي كاشت گياهان در فضاي سبز
گياهان بومي
كنارهم قرار گرفتن گياهان
كاشت منفرد يا تأكيدي
كاشت درختان رديفي يا خطي
كاشت گروهي
كاشت توده اي
محیط زیست گیاهی داروئی
گیاه‌پزشکی
مقدمه‌ای بر گیاهپزشکی یا آسیب‌شناسی گیاهی
تاریخچه استفاده از گیاهان دارویی
 مهندسی ژنتیک در گیاهان دارویی
آفتاب گردان «داروئی»
کلیات گیاه شناسی
ترکیبات شیمیایی
خواص داروئی
زیتون «داروئی»
کلیات گیاه شناسی
ترکیبات شیمیایی
خواص داروئی
اسفناج «داروئی»
ترکیبات موثر در اسفناج
خواص دارویی
طبقه بندی هورمونهای گیاهی
اکسینها
جیبرلینها
سیتوکینینها
اتیلن
اسید آبسیسیک
پوكي استخوان و درمان گیاهی
زخم معده و اثنی عشر
شربت ترک اعتیاد گیاهی
انواع گیاهان و گلها
زعفران
اندامهاي مختلف گياه زعفران
تقسيم بندي انواع زعفران
گردو
گردوی امریکایی
خواص گردو
نقش گردو در کاهش چربي هاي خون
بلوط
واریته‌ها
گونه‌های بومی
زیستگاه طبیعی
هرس
تکثیر
خواص چوب بلوط
تیره خرما
خرما
پیشینه کاشت
خواص ضدسرطاني خرما
كليات گياه شناسي
تركيبات شيميايي:
خواص
داروئي
برگ گیاهان
بخش‌های برگ
ساختار بیرونی برگ
انواع برگ
آرایش جوانه برگ (آرایش برگ بر روی ساقه)
ساختار درونی برگ
تنوع و اقسام برگ
نقشهای برگ
برگ‌های ویژه‌کار
زندگی برگ
شکل ظاهری برگها
فایده‌های برگ
غلات
تاریخچه
انواع غلات
اهمیت امروزی غلات
ارزش غذایی غلات
آب و هوای مناسب برای رشد غلات
مراحل رشد غلات
نیشکر
تاریخچه کشت نیشکر
مورفولوژی نیشکر
ریشه
ساقه
برگ
گل
اکولوژی نیشکر
چغندر قند
پرتقال
انجیر
انبه
ارقام مختلف انبه
کشت و تکثیر
آفات انبه
کنجد
روش کشت و مراقبتهای زراعی کنجد :
رقم مناسب کشت کنجد در منطقه سیستان :
انگور
فیزیولوژی رشد و نمو انگور
جذب آب
اشک مو
جذب مواد کانی
فتوسنتز
تنفس
ارزش غذایی انگور
مشخصات انواع انگور
آفات و بیماریهای مو
سفیدک حقیقی و یا سطحی مو
سفیدک دروغین و یا داخلی مو
بیماری لکه سیاه برگ مو
بیماری پوسیدگی سفید ریشه مو
خواص انگور
انگور فرنگي سياه
ترنج
اوكاليپتوس
بابونه‌ي وحشي
تاج‌الملوك
آویشن
قاصدک
اختصاصات دستگاه رویشی
اختصاصات دستگاه زایشی
ساختار کپه و گلهای آن
گرده افشانی
میوه و دانه
اختصاصات تشریحی
خواص دارویی
شته کلزا
شته سبز هلو
توت فرنگی
مشخصات گیاه شناسی
تذکراتی در مورد مصرف توت فرنگی
گیاه شاه توت
نیازهای اکولوژیکی

محتوای فایل دانلودی

docx

خرید و دانلود فایل
 • قیمت: 41,600 تومان
 • فرمت فایل دانلودی: .zip
 • حجم فایل: 4,141 کیلوبایت

راهنمای خرید و دانلود فایل

 • پرداخت با کلیه کارتهای بانکی عضو شتاب امکانپذیر است.
 • پس از پرداخت آنلاین، بلافاصله لینک دانلود فعال می شود و می توانید فایل را دانلود کنید. در صورتیکه ایمیل خود را وارد کرده باشید همزمان یک نسخه از فایل به ایمیل شما ارسال میگردد.
 • در صورت بروز مشکل در دانلود، تا زمانی که صفحه دانلود را نبندید، امکان دانلود مجدد فایل، با کلیک بر روی کلید دانلود، برای چندین بار وجود دارد.
 • در صورتیکه پرداخت انجام شود ولی به هر دلیلی (قطعی اینترنت و ...) امکان دانلود فایل میسر نگردید، با ارائه نام فایل، کد فایل، شماره تراکنش پرداخت و اطلاعات خود، از طریق تماس با ما، اطلاع دهید تا در اسرع وقت فایل خریداری شده برای شما ارسال گردد.
 • در صورت وجود هر گونه مشکل در فایل دانلود شده، حداکثر تا 24 ساعت، از طریق تماس با ما اطلاع دهید تا شکایت شما مورد بررسی قرار گیرد.
 • برای دانلود فایل روی دکمه "خرید و دانلود فایل" کلیک کنید.

نام
ایمیل
تلفن تماس
سوال یا نظر