پیش فاکتور دریافت فایل
روند اتصال بين دوماده سراميكي و اتصال بين يك ماده سراميكي با فلز
24200
5,000 تومان
.rar
2,609 کیلوبایت
توضیحات:

چكيده :

در اين مجموعه روند اتصال بين دوماده سراميكي و  اتصال بين يك ماده سراميكي با فلز بررسي مي‌شود. در ابتدا اتصال بين سراميك با فلز بررسي مي‌شود كه اين اتصال نيازمند متاليزه كردن يا فلزي كردن سطح سراميك مي‌باشد چرا كه با اين كار  جذب و چسبندگي فلز به سراميك بهتر انجام مي‌شود. ابتدا فرايند متاليزه كردن توضيح داده مي‌شود و بعد انواع تكنيكهاي آن كه عبارتند از 1- تكنيك پودر فلز زينتر شده  2-  تكنيك نمك فلز نسوز 3-  تكنيك پودر شيشه / فلز 4- روش رسوب دادن بخار

بعد از متاليزه كردن اتصال سراميك به فلز با استفاده از فاز جامد و فاز مايع توضيح داده مي‌شود. اتصال در دوفاز جامد دو قسمت دارد 1- اتصال پرس گرم 2- اتصال بوسيله باند ديفوزيوني و اتصال با استفاده از فاز مايع نيزدو قسمت دارد 1- لحيم‌كاري 2- جوشكاري (Brazing) درفصل بعد اتصال سراميكهاي اكسيدي با استفاده از شيشه مورد بحث قرار مي‌گيرد. و در اين مورد مقاله‌اي درباره اتصال آلوسينا به يك كامپوزيت عنوان مي‌شود. اتصال سراميكهاي غر اكسيدي مبحث بعدي مي‌باشد كه شامل سرفصل‌هاي زيررا شامل مي‌شود: 1- واكنشهاي اتصالي 2- روشهاي اتصال 3- اتصال حال جامد 4- اتصال يوتكتيك 5- خواص اتصال 6- مواد مخصوص اتصال درفصل آخر نيز كاربردهاي سراميكهاي پيشرفته و اتصالات آنها مورد بررسي قرار مي‌گيرد.

فهرست  عناوين

فصل 1 - متاليزه كردن و تكنيكهاي آن

1-1       ) فرايند متاليزه كردن

1-2       ) تكنيك پودر فلز زينترشده

1-3       ) تكنيك نمك  فلز نسوز ياراكتيو

1-4       ) تكنيك پودر شيشه‌ / فلز

1-5       ) تكنيك رسوب دادن بخار

فصل 2- روشهاي اتصال سراميك به فلزبا استفاده از فازجامد

2-1) تكنيك استفاده از پرس گرم

2-2) اتصال بوسيله باندديفوزيوني

فصل 3- روشهاي اتصال سراميك به فلز با استفاده ازفاز مايع

3-1       ) لحيم‌كاري

3-2       ) جوشكاري (Brazing)

فصل 4  - اتصال سراميكهاي اكسيدي به يكديگر

4-1) اتصال سراميكهاي اكسيدي به يكديگر با استفاد از شيشه

فصل 5-  اتصال سراميكهاي غير اكسيدي

5-1) واكنشهاي اتصالي 

5-2       ) روشهاي اتصال

5-3       ) اتصال حالت جامد

5-4       ) اتصال  يوتكتيك

5-5       ) خواص اتصال

5-6       ) مواد مخصوص اتصال

فصل 6 - كاربرد سراميكها و اتصالات آنها

6-1       ) كاربرد در دستگاههاي خودكار

6-2       ) كاربرد در الكترونيك

6-3        ) مصارف هسته‌اي

6-4       ) كاربردهاي متفرقه

 


1399/5/19 - نفیس فایل