نظرات فایل «آشنایی یا کامپیوتر( برنامه AETUP)»
نظری برای این فایل ارسال نشده است.

نام
ایمیل
تلفن تماس
سوال یا نظر
کد امنیتی